ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ

ದೂರವಾಣಿ /ಇ-ಮೇಲ್/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೆಸರು

ಕಾರಾಗೃಹದ ವಿಧ

1.

ವಿ ಶೇಷುಮೂರ್ತಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ,

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 100

080-25733809

cpblr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806404

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

2.

ಪಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,

ಮೈಸೂರು – 570 007

0831-2492092

cpmys.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806429

ಮೈಸೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

3.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಹಿಂಡಲಗಾ,

ಬೆಳಗಾವಿ – 591 108

0831-2447551, 2405275

cpbgm.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806473

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

4.

ಡಾ|| ಅನಿತಾ.ಆರ್   

 ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಸೋಗಾನೆ ಗ್ರಾಮ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577 302

08182-295501,  295502

cpsmg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806465

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

5.

ಎಂ. ಮರೀಗೌಡ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಸೈದಾ ನಗರ,

ಧಾರವಾಡ – 580 008

0836-2447428(G)

cpdwd.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806479

ಧಾರವಾಡ

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

6.

ಲತಾ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಪಾರ್ವತಿನಗರ,

ಬಳ್ಳಾರಿ – 583 103

08392-255025

cpbly.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806415

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

7.

ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಖ್ವಾಜಾ ಅಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ

ವಿಜಯಪುರ  – 586 103

08352-272044(G)

cpvpr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806487

ವಿಜಯಪುರ 

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

8.

 ಡಾ|| ಪಿ.ರಂಗನಾಥ

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಕಲಬುರ್ಗಿ – 585 308

08472-212554, 212567

cpgbg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806495

ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

9.

ಹೇಮಾವತಿ

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ,

ಸೋಗಾನೆ ಗ್ರಾಮ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577 302

08182-295155(S)   

08182-295144(G)

cpwsmg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806420

ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

10.


                  

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು

ಕಾರಾಗೃಹ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,

ಮೈಸೂರು – 570 007

0821-2497744

pti.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806436

ಕಾರಾಗೃಹ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಮೈಸೂರು

ಕಾರಾಗೃಹ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

11.


ಅಂಬರೀಶ.ಎಸ್.ಪೂಜಾರಿ           

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ರಾಮನಗರ -571 511

080-7274220

dprmg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806415

ರಾಮನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

12.


       

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಕೋಲಾರ -563 101

08152-222301

dpklr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806417

ಕೋಲಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

13.

             

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ತುಮಕೂರು -572 101

0816-2018686, 2950047

dptmr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806422

ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

14.

ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಯರಾಮಯ್ಯ               

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562 101

08156-272008

dpckb.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806426

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

15.

             

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಚಾಮರಾಜನಗರ -571 313

08262-222335

dpcmr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806439

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

16.

ಟಿ.ಕೆ.ಲೋಕೇಶ್                             

ಜೈಲರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಮಂಡ್ಯ -571 401

08232-220233

dpmdy.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806441

ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

17.

ಬಿ ಸುರೇಶ          

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಹಾಸನ-573 201

08172-268621

dphsn.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806443

ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

18.


ಸಂಜಯ ಜತ್ತಿ     

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಮಡಿಕೇರಿ-571 120

08272-228462

dpmdk.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806448

ಮಡಿಕೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

19.

ಬಿ.ಟಿ.ಓಬಳೇಶಪ್ಪ              

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಮಂಗಳೂರು -575 003

0824-2492303

dpmng.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806450

ಮಂಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

20.

ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಟಿ            

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577 101

08262-222784

dpckm.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806453

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

21.

 ಸಿದ್ದರಾಮ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್  

 ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು  i/c

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಉಡುಪಿ -576 101

0820-2504101

dpudp.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806461

ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

22.


           

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ದಾವಣಗೆರೆ -577 001

08192-254446

ssjdvg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806464

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

23.

ಮರಕಟ್ಟಿ                        

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು i/c

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577 501

08194-234505

dpcdr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806471

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

24.

ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ           

ಜೈಲರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಕಾರವಾರ -581 301

08382-226347

dpkrw.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806459

ಕಾರವಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

25.


                      

ಜೈಲರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಹಾವೇರಿ - 581 110

08375-293543,

08375-293545,

dphvr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806485

ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

26.

ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ವೈ.ಡಿ                   

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಗದಗ-582 101               

08372-246341

dpgdg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806486

ಗದಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

27.

ಡಿ.ಆರ್.ಮೇಧಾ                                  

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587 101

08354-421681, 200207

dpbgk.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806491

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

28.

ಎಸ್.ಜಿ.ರಾಥೋಡ್                          

ಜೈಲರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಯಾದಗಿರಿ -585 201 

08473-253317

dpydg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806501

ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

29.

ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಬೀದರ್ -585 401

08482-228225

dpbdr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806504

ಬೀದರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

30.

ಬಿ.ಆರ್.ಅಂದಾನಿ                    

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ರಾಯಚೂರು -584 101

08532-226134

dprcr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806507

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

31.

ವಿ.ಡಿ ಚವ್ಹಾ಼ಣ                     

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

ಕೊಪ್ಪಳ -583 231

08539-201000

dpkpl.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806512

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ

32.

ಕೆ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್                         

ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಬಯಲು ಕಾರಾಗೃಹ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ -562 116

080-7682260

oaj.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806413

ಬಯಲು ಕಾರಾಗೃಹ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

 

ಬಯಲು ಕಾರಾಗೃಹ

 

33.

ಎಂ.ಪಿ.ನಡುವಿನಮನಿ

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ -563 117             ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

08153-274265

ssjkgf.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806419

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

 

34.

ಗೋಪಿನಾಥ                      

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ತಿಪಟೂರು-572 132     ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ  

08134-252581

tsjtpt.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806424

ತಿಪಟೂರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

35.

ಸೋಮಸಿಂಗ್.ಬಿ.ಲಮಾಣಿ

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಚಿಂತಾಮಣಿ -563 125 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

08154-290630

tsjchm.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806428

ಚಿಂತಾಮಣಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

36.

ರಘುಪತಿ ಸಿ ಜೆ

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - 571602                  ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                                

08221-263313

tsjkrn.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806434

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

37.

ಎನ್.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್              

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ನಂಜನಗೂಡು-571 301 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                                           

08221-226602

tsjnjg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806435

ನಂಜನಗೂಡು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

38.

ಡಿ.ಪಿ.ನಂಜಪ್ಪ                       

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಸಕಲೇಶಪುರ -            ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

08173-245188

tsjskr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806446

ಸಕಲೇಶಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

39.


                  

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಗೋಕಾಕ್-591 205       ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ                       

08332-225056

tsjgkk.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806478

ಗೋಕಾಕ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

40.

ಅಶೋಕ್.ಆರ್.ಭಜಂತ್ರಿ         

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 020 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ                         

0836-2355515

tsjhbl.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806483

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

41.


      

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಜಮಖಂಡಿ-587 301  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ                              

08353-238033, 238019

tsjjmd.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806494

ಜಮಖಂಡಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

42.

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಸುರಪುರ-585 224   ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

tsjshr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806502

ಸುರಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

43.

ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ.ಎಂ.ಹಾದಿಮನಿ                                     

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಹುಮನಾಬಾದ್-585 330    ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ                             

08483-270408

tsjhmd.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806506

ಹುಮನಾಬಾದ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

44.

ಎಂ.ಹೆಚ್.ಕಲದಗಿ                              

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಹೊಸಪೇಟೆ-583 201          ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ                    

08394-227087

tsjhsp.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806520

ಹೊಸಪೇಟೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

45.

ಎನ್.ಎಂ.ಕೆಂಪಾರ್                          

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ-583 219 ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

08399-240664

tsjhdl.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806519

ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

46.

ಬಿ.ಜಿ.ಚಾಳಸೆ                         

ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-584 122  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ       

08537-257463

tsjlgr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806510

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

47.

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ವಿ                    

ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

ದೇವದುರ್ಗ-584 111 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ       

08531-260283,

08531-720283,

tsjddg.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806509

ದೇವದುರ್ಗ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಾಗೃಹ

48.

ಮಂಜುನಾಥ.ವಿ.ನಾಯಕ  

ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು

ಕಂದಾಯ ಕಾರಾಗೃಹ

ಶಿರಸಿ – 581 401

ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

08384-227050

tsjsrs.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844818200

ಶಿರಸಿ

ಕಂದಾಯ ಕಾರಾಗೃಹ

 

49.

ನಿಂಗಪ್ಪ.ಎಸ್.ಕಟ್ಟೀಮನಿ

ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್

ಕಂದಾಯ ಕಾರಾಗೃಹ

ಸೇಡಂ-585 222 

 ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ   

08441-27735

supdttsjsedam@gmail.com

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806526

ಸೇಡಂ

ಕಂದಾಯ ಕಾರಾಗೃಹ

 

50.

ಎಂ.ಎನ್.ಸದಾಶಿವ   

ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್

ಕಂದಾಯ ಕಾರಾಗೃಹ

ಮಧುಗಿರಿ -572 132    ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                     

tsjmgr.prisons-kar@gov.in

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806425

ಮಧುಗಿರಿ

ಕಂದಾಯ ಕಾರಾಗೃಹ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-07-2023 04:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080